Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

3
Cổ phiếu
370800.989B
Giá trị vốn hóa thị trường
329
Khối lượng
+0.35%
Thay đổi
−10.10%
Hiệu suất Tháng
+7.54%
Hiệu suất Năm
+0.35%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
INDISAINST DIAGNOSTICO
1554.900CLP0.19%2.900CLP
Theo dõi
26.638K41.419M219.132BCLP11.59133.87CLP2.964K
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
11000.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
45.788K503.668M92.134BCLP98.11112.12CLP3.26K
UNHUNITEDHEALTH GRP
486.300USD0.35%1.700USD
Bán
302146.863K365.652TCLP22.88