Các công ty Chile tham gia một lĩnh vực: Health Services

Những Các công ty Chile sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Health Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
INDISAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA
1362.100 CLP+1.69%12.749K0.62188.762B CLP−12.44 CLP−109.29%2.07%
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
18650.000 CLP−3.15%3.33K0.53161.294B CLP−431.49 CLP−484.84%0.75%
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC
508.960 USD0.00%140.18446.144T CLP21.3421030.16 CLP+12.57%1.48%
Mua