Hàng Nông sản/Chế biến (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
1830.593B
Giá trị vốn hóa thị trường
0
Khối lượng
0%
Thay đổi
0%
Hiệu suất Tháng
0%
Hiệu suất Năm
0%
Hiệu suất YTD
          
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
506.000.00%0.00Mua030.360B9.4953.3118.00
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA S.A
21180.000.00%0.00Mua0
INVENSA INVERSIONES VENECIA S.A.
506.000.00%0.00Bán031.625B5.6190.239.00
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14600.000.00%0.00Mua0719.624B14.511006.47
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260.000.00%0.00Mua0379.965B25.50441.54
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA S.A.
11200.000.00%0.00Bán0669.019B-731.75
Tải thêm