Phân phối Gas (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
19746.232B
Giá trị vốn hóa thị trường
120.549K
Khối lượng
−1.44%
Thay đổi
+10.85%
Hiệu suất Tháng
−37.30%
Hiệu suất Năm
−6.91%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330 COP0.00%0 COP
Theo dõi
00163.106B COP3.67361.98 COP
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
1600 COP−1.23%−20 COP
Theo dõi
156.63K250.608M14.874T COP310.73 COP
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
4062 COP−2.12%−88 COP
Bán Mạnh
10.775K43.768M4.71T COP3.861074.21 COP70