Các công ty của Các công ty Colombia hoạt động trong một ngành: phân phối gas

Danh sách sau có Các công ty Colombia hoạt động trong cùng ngành, phân phối gas. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như PROMIGAS S.A. E.S.P. hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như PROMIGAS S.A. E.S.P., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
21.668 T COP2360 COP0.00%421.431 K0.228.36282.41 COP−9.11%7.58%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
7.15 T COP6350 COP+0.79%26.757 K0.317.14889.33 COP+1.10%6.57%Công ty dịch vụ công cộng
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
163.106 B COP1330 COP0.00%02.48536.93 COP+22.48%25.22%Công ty dịch vụ công cộng