Các công ty của Các công ty Colombia hoạt động trong một ngành: Investment Banks/Brokers

Danh sách sau có Các công ty Colombia hoạt động trong cùng ngành, Investment Banks/Brokers. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1660 COP0.00%098.27B COP19.70%Tài chính
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
9920 COP0.00%620.13600.294B COP17.47567.96 COP−21.49%11.76%Tài chính
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
14420 COP+1.84%19.594K0.595.242T COP7.172010.08 COP9.49%Tài chính
Theo dõi