Các Ngân hàng lớn (Công nghiệp)

10
Cổ phiếu
3493188.790B
Giá trị vốn hóa thị trường
289
Khối lượng
−0.99%
Thay đổi
−16.00%
Hiệu suất Tháng
+3.65%
Hiệu suất Năm
−4.12%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BACBANK OF AMERICA
139130 COP0.00%0 COP
Bán
506.957M1094.879T COP9.1315566.02 COP217K
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
290.0 COP0.00%0.0 COP
Bán
004.201T COP3.3187.61 COP119
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
32900 COP1.54%500 COP
Bán Mạnh
94.025K3.093B29.355T COP4563.97 COP33.14K
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
29500 COP1.72%500 COP
Theo dõi
83124.515M10.302T COP2.3412392.22 COP36.449K
CCITIGROUP INC
212700 COP0.00%0 COP
Bán
81.702M419.154T COP6.3634136.41 COP240K
CHILECOBANCO DE CHILE
444.6 COP0.00%0.0 COP
Bán
0045.151T COP5.4279.31 COP
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
60000 COP−1.64%−1000 COP
Mua
8.354K501.24M4.824T COP3.7416310.69 COP23.988K
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
510.0 COP0.00%0.0 COP
Bán
27.099K13.82M12.283T COP15.4832.94 COP
JPMJP MORGAN CHASE & CO
613360 COP0.00%0 COP
Bán
001838.541T COP10.6158757.28 COP293.723K
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
15000 COP0.00%0 COP
Bán
002.338T COP4.333466.65 COP7.151K