Các công ty của Các công ty Colombia hoạt động trong một ngành: các ngân hàng lớn

Danh sách sau có Các công ty Colombia hoạt động trong cùng ngành, các ngân hàng lớn. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như JP MORGAN CHASE & CO hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như BANCOLOMBIA S.A., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
JPMJP MORGAN CHASE & CO
2.425,694 T COP847.560 COP0,00%00,0011,3974.391,70 COP2,02%Tài chính
Mua
BACBANK OF AMERICA
1.331,976 T COP172.000 COP−0,76%2063,9814,5611.813,28 COP2,26%Tài chính
Mua
CCITIGROUP INC
495,321 T COP263.180 COP0,00%00,0017,7114.864,32 COP3,28%Tài chính
Mua
CHILECOBANCO DE CHILE
47,948 T COP478 COP0,00%00,009,6449,57 COP7,20%Tài chính
Mua
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
33,55 T COP36.100 COP+0,28%26,582 K0,2810,703.372,65 COP9,82%Tài chính
Mua
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
10,046 T COP420 COP0,00%33,284 K0,6323,3218,01 COP9,14%Tài chính
Bán
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
9,13 T COP25.440 COP−1,01%3,298 K0,3313,451.891,34 COP10,01%Tài chính
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
4,697 T COP59.380 COP0,00%2,537 K1,19−461,01 COP10,57%Tài chính
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
2,81 T COP190 COP0,00%00,00250,830,76 COP25,23%Tài chính
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
2,03 T COP13.020 COP0,00%00,005,482.373,80 COP11,94%Tài chính