Bảo hiểm nhiều Rủi ro (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
18664.235B
Giá trị vốn hóa thị trường
20.415K
Khối lượng
+3.88%
Thay đổi
−1.37%
Hiệu suất Tháng
+17.37%
Hiệu suất Năm
−11.97%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
37500 COP3.88%1400 COP
Mua
20.415K765.563M COP18.664T COP