Lĩnh vực và Ngành

Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Đảo Síp

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Hàng Nông sản/Chế biến14.048M EUR0.00%0.00%3KCông nghiệp Chế biến1
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh135.888M EUR2.69%+1.62%16.6KVận chuyển1
Đồ uống: Có cồn69.178M EUR0.00%−1.20%8.62KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Vật liệu Xây dựng325.209M EUR3.61%−0.87%4.874KKhoáng sản phi năng lượng2
Cửa hàng Bách hóa4.55M EUR0.00%−5.77%18.489KBán Lẻ1
Tập đoàn Tài chính974.22M EUR−0.84%156Tài chính1
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo27.286M EUR−6.12%4KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền90.175M EUR1.88%+0.33%10.718KDịch vụ Khách hàng6
Dịch vụ Công nghệ thông tin228.165M EUR2.76%+2.67%11.2KDịch vụ Công nghệ1
Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ73.214M EUR6.38%−2.08%3.185KTài chính1
Ngân hàng / Môi giới đầu tư2.078M EUR−10.00%5.736KTài chính1
Quản lý Đầu tư576.282K EUR0.00%55.491KTài chính1
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ10.982M EUR+2.70%1.247KHỗn hợp2
Dịch vụ thương mại hỗn hợp42.176M EUR0.04%+1.24%13.304KDịch vụ Thương mại1
Bảo hiểm nhiều Rủi ro4.266M EUR+8.33%15.137KTài chính1
Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn5.366M EUR+7.34%10.5KTài chính1
Phát triển Bất động sản31.449M EUR−1.35%4.756KTài chính3
Quỹ Đầu tư Bất động sản180M EUR−2.22%4KTài chính1
Ngân hàng khu vực1.565B EUR1.43%−0.57%2.55KTài chính1
Cửa hàng Đặc sản33.28M EUR−7.05%7.965KBán Lẻ3
Nhà phân phối bán buôn93.625M EUR4.86%0.00%2.96KDịch vụ Phân phối1