Các công ty của Các công ty Đan Mạch hoạt động trong một ngành: hóa chất: đặc biệt

Danh sách sau có Các công ty Đan Mạch hoạt động trong cùng ngành, hóa chất: đặc biệt. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như NOVONESIS (NOVOZYMES) A/S B hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như NOVONESIS (NOVOZYMES) A/S B, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NSIS_BNOVONESIS (NOVOZYMES) A/S B
178.831 B DKK384.9 DKK+0.00%11.508 K0.0235.3410.89 DKK−17.41%2.65%Công nghiệp Chế biến
Mua