Các công ty Đan Mạch tham gia một lĩnh vực: Process Industries

Những Các công ty Đan Mạch sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Process Industries. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
FFARMSFIRSTFARMS A/S
77.0 DKK+2.94%67.909K5.37765.866M DKK29.002.66 DKK−69.24%1.23%
FLUG_BFLUGGER GROUP A/S B
346 DKK0.00%8332.061.018B DKK−8.38 DKK+36.49%1.45%
GABRGABRIEL HOLDING A/S
260 DKK+2.36%5361.75491.4M DKK−5.71 DKK−124.65%0.00%
NZYM_BNOVOZYMES B A/S
392.2 DKK+0.87%483.157K0.62182.222B DKK33.9611.55 DKK−5.69%2.60%
Mua
SCHOSCHOUW & CO. A/S
565 DKK−4.40%43.145K2.7513.548B DKK14.2439.68 DKK−2.75%2.65%
Sức mua mạnh
SPGSP GROUP A/S
186.2 DKK−0.32%14.481K1.662.279B DKK14.1113.20 DKK−24.00%1.61%
Theo dõi
STENOSTENOCARE A/S
2.94 DKK+1.38%21.66K0.5153.268M DKK−1.31 DKK+2.72%0.00%
UIEUIE PLC
209 DKK−0.48%6.368K0.716.704B DKK10.8019.35 DKK9.90%