Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

9
Cổ phiếu
124.640B
Giá trị vốn hóa thị trường
702.156K
Khối lượng
+0.73%
Thay đổi
+1.25%
Hiệu suất Tháng
−16.64%
Hiệu suất Năm
+1.25%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
FFARMSFIRSTFARMS A/S
78.4DKK0.26%0.2DKK
Bán
82964.994K739.794MDKK9.069.27DKK334
FLUG_BFLUGGER GROUP A/S B
397DKK−0.75%−3DKK
Bán
4317.071K1.177BDKK−13.20DKK
GABRGABRIEL HOLDING A/S
496DKK0.00%0DKK
Bán
12562K937.44MDKK16.1230.77DKK1.351K
HARTBRDR.HARTMANN A/S
293.0DKK−0.68%−2.0DKK
Mua
363106.359K2.04BDKK−4.48DKK
NZYM_BNOVOZYMES B A/S
358.0DKK0.87%3.1DKK
Mua
889.287K318.365M97.931BDKK26.9113.29DKK6.781K
SCHOSchouw & Co A/S
535DKK1.13%6DKK
Mua
28.672K15.34M12.685BDKK11.8344.77DKK
SPGSP GROUP A/S
248.0DKK−0.60%−1.5DKK
Bán
9.335K2.315M3.054BDKK13.6918.25DKK
STENOSTENOCARE A/S
9.18DKK−4.38%−0.42DKK
Bán Mạnh
5.651K51.876K109.538MDKK
UIEUIE PLC
184.5DKK−0.81%−1.5DKK
Mua
5.597K1.033M5.966BDKK−8.86DKK5.74K