Vật liệu Xây dựng (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
93.273B
Giá trị vốn hóa thị trường
44.236K
Khối lượng
+3.34%
Thay đổi
+7.04%
Hiệu suất Tháng
+1.98%
Hiệu suất Năm
+9.10%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
FLSFLSMIDTH & CO. A/S
303.4 DKK2.09%6.2 DKK
Sức mua mạnh
145.347K44.098M DKK17.158B DKK52.805.75 DKK10.977K
HHH+H INTERNATIONAL A/S
102.6 DKK1.18%1.2 DKK
Bán
10.664K1.094M DKK1.648B DKK7.6613.77 DKK1.738K
ROCK_AROCKWOOL A/S SER. A
1750 DKK3.55%60 DKK
Sức mua mạnh
1.642K2.874M DKK37.234B DKK17.6599.16 DKK12.197K
ROCK_BROCKWOOL A/S SER. B
1760.0 DKK3.80%64.5 DKK
Sức mua mạnh
41.721K73.429M DKK37.234B DKK17.7599.16 DKK12.197K