Vật liệu Xây dựng (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
146.428B
Giá trị vốn hóa thị trường
50.067K
Khối lượng
+0.28%
Thay đổi
+4.16%
Hiệu suất Tháng
+57.23%
Hiệu suất Năm
+40.44%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
FLS FLSMIDTH & CO. A/S
226.30-2.12%-4.90Bán347.896K11.545B54.954.1910639.00
HH H+H INTERNATIONAL A/S
208.50-0.24%-0.50Mua10.183K3.631B16.0512.71
ROCK_A ROCKWOOL INTERNATIONAL A A/S
2995.001.35%40.00Mua30965.837B32.9088.9611448.00
ROCK_B ROCKWOOL INTERNATIONAL B A/S
3440.001.56%53.00Mua6.975K65.837B37.7288.9611448.00
Tải thêm