Các công ty của Các công ty Đan Mạch hoạt động trong một ngành: vật liệu xây dựng

Danh sách sau có Các công ty Đan Mạch hoạt động trong cùng ngành, vật liệu xây dựng. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như ROCKWOOL A/S SER. B hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như ROCKWOOL A/S SER. A, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ROCK_AROCKWOOL A/S SER. A
62,569 B DKK2.995 DKK+3,10%2,092 K3,6920,31147,49 DKK+48,74%1,48%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ROCK_BROCKWOOL A/S SER. B
62,569 B DKK3.002 DKK+2,95%36,544 K1,9720,35147,49 DKK+48,74%1,47%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
FLSFLSMIDTH & CO. A/S
18,911 B DKK340,6 DKK+1,85%35,959 K0,5031,9710,65 DKK+85,41%1,20%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
HHH+H INTERNATIONAL A/S
1,603 B DKK100,6 DKK+0,80%6,462 K0,38−23,88 DKK−278,15%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua