Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

4
Cổ phiếu
103.418B
Giá trị vốn hóa thị trường
98.077K
Khối lượng
+5.61%
Thay đổi
+24.15%
Hiệu suất Tháng
−2.10%
Hiệu suất Năm
+27.38%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
FLSFLSMIDTH & CO. A/S
315.1DKK6.34%18.8DKK
Sức mua mạnh
483.866K152.466M16.756BDKK27.9710.59DKK
HHH+H INTERNATIONAL A/S
108.0DKK1.31%1.4DKK
Bán
12.267K1.325M1.819BDKK5.0521.09DKK
ROCK_AROCKWOOL A/S SER. A
2105DKK5.46%110DKK
Sức mua mạnh
1.826K3.844M42.421BDKK24.0083.31DKK11.968K
ROCK_BROCKWOOL A/S SER. B
2116DKK5.64%113DKK
Sức mua mạnh
45.62K96.532M42.421BDKK24.0983.31DKK11.968K