Các công ty Đan Mạch tham gia một lĩnh vực: Non-Energy Minerals

Những Các công ty Đan Mạch sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Non-Energy Minerals. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
FLSFLSMIDTH & CO. A/S
322.2 DKK−1.89%97.361K0.3918.221B DKK36.788.76 DKK+34.31%0.93%
Mua
HHH+H INTERNATIONAL A/S
72.2 DKK+3.14%71.187K2.831.16B DKK−8.27 DKK−139.22%0.00%
Theo dõi
ROCK_AROCKWOOL A/S SER. A
2155 DKK−1.37%1.724K0.4845.911B DKK16.07134.14 DKK+42.71%1.62%
Theo dõi
ROCK_BROCKWOOL A/S SER. B
2173 DKK−1.45%37.881K1.1545.911B DKK16.20134.14 DKK+42.71%1.61%
Theo dõi