Máy móc Công nghiệp (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
7.531B
Giá trị vốn hóa thị trường
55.575K
Khối lượng
−1.07%
Thay đổi
−6.05%
Hiệu suất Tháng
+2.84%
Hiệu suất Năm
+40.63%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
AQPAQUAPORIN A/S
73.0 DKK−1.08%−0.8 DKK
Bán Mạnh
75755.261K DKK807.826M DKK
FOMFOM TECHNOLOGIES A/S
38.5 DKK1.32%0.5 DKK
Theo dõi
2.634K101.409K DKK296.359M DKK
GJGLUNZ & JENSEN HOLDING A/S
73.5 DKK0.00%0.0 DKK
Mua
1.004K73.794K DKK133.866M DKK11.136.61 DKK108
GREENHGREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S
26.20 DKK1.16%0.30 DKK
Bán
182.415K4.779M DKK2.154B DKK−3.42 DKK276
HOVEHOVE A/S
4.57 DKK6.78%0.29 DKK
Theo dõi
17.95K82.032K DKK102.72M DKK
HYDRCTHYDRACT A/S
1.75 DKK−12.06%−0.24 DKK
Bán Mạnh
27.229K47.651K DKK41.713M DKK−0.49 DKK
NLFSKNILFISK HOLDING A/S
127.6 DKK−2.74%−3.6 DKK
Bán Mạnh
55.666K7.103M DKK3.559B DKK13.529.43 DKK4.655K
ODICOODICO A/S
1.835 DKK2.23%0.040 DKK
Mua
26.355K48.361K DKK32.708M DKK29
SHAPESHAPE ROBOTICS A/S
24.6 DKK−2.77%−0.7 DKK
Theo dõi
8.631K212.323K DKK312.849M DKK−0.42 DKK