Đặc sản Công nghiệp (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
4.045B
Giá trị vốn hóa thị trường
18.102K
Khối lượng
+0.97%
Thay đổi
+1.41%
Hiệu suất Tháng
−29.78%
Hiệu suất Năm
−7.54%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
FLUG_BFLUGGER GROUP A/S B
370 DKK0.00%0 DKK
Bán
443163.91K DKK1.089B DKK−23.69 DKK
SPGSP GROUP A/S
245.0 DKK1.45%3.5 DKK
Mua
28.898K7.08M DKK2.956B DKK13.7917.48 DKK2.48K