Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
13.663B
Giá trị vốn hóa thị trường
110.209K
Khối lượng
−0.91%
Thay đổi
−10.68%
Hiệu suất Tháng
−42.77%
Hiệu suất Năm
−15.49%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
DATADATAPROCES GROUP A/S
2.11 DKK−3.65%−0.08 DKK
Bán
1K2.11K DKK67.22M DKK
NETCNETCOMPANY GROUP A/S
242.2 DKK0.58%1.4 DKK
Bán
52.35K12.679M DKK11.812B DKK19.8212.27 DKK
NNITNNIT A/S
65.3 DKK−2.39%−1.6 DKK
Bán Mạnh
9.845K642.879K DKK1.652B DKK−4.04 DKK3.162K
ROVROVSING A/S
53.4 DKK−0.00%−0.0 DKK
Bán
402.136K DKK25.363M DKK−3.98 DKK23
WIRTEKWIRTEK A/S
14.10 DKK−1.05%−0.15 DKK
Theo dõi
901.269K DKK106.337M DKK0.82 DKK