Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
25.366B
Giá trị vốn hóa thị trường
496.595K
Khối lượng
+3.31%
Thay đổi
−10.67%
Hiệu suất Tháng
+12.57%
Hiệu suất Năm
−6.88%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
COLUMCOLUMBUS A/S
6.44 DKK0.63%0.04 DKK
Mua
28.976K186.605K DKK827.368M DKK37.040.17 DKK1.55K
ISSISS A/S
139.60 DKK1.60%2.20 DKK
Mua
443.724K61.944M DKK25.378B DKK12.3611.14 DKK351.053K