Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

22
Cổ phiếu
27.781B
Giá trị vốn hóa thị trường
31.710K
Khối lượng
+1.21%
Thay đổi
−1.72%
Hiệu suất Tháng
−13.35%
Hiệu suất Năm
+5.21%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ACTDECIDEACT A/S
4.10 DKK−1.44%−0.06 DKK
Bán Mạnh
2.659K10.902K46.034M DKK−2.34 DKK
AGILCAGILLIC A/S
27.1 DKK0.37%0.1 DKK
Theo dõi
3.462K93.82K278.072M DKK−1.04 DKK48
BRAINPBRAIN+ A/S
1.680 DKK6.33%0.100 DKK
Bán
19.361K32.526K
CBRAINCBRAIN A/S
134.3 DKK−1.40%−1.9 DKK
Bán
5.827K782.566K2.664B DKK69.411.96 DKK
CONFRZCONFERIZE A/S
0.0548 DKK−4.53%−0.0026 DKK
Mua
6.496K35611.248M DKK−0.04 DKK
DIGIZDIGIZUITE A/S
7.00 DKK16.67%1.00 DKK
Sức mua mạnh
1.25K8.75K191.67M DKK−1.16 DKK65
FASTPCFASTPASSCORP A/S
34.6 DKK0.00%0.0 DKK
Bán
1826.297K30.106M DKK−3.26 DKK
HYPEHYPEFACTORS A/S
3.30 DKK−5.17%−0.18 DKK
Bán
10.469K34.548K39.824M DKK−0.60 DKK
IMPEROIMPERO A/S
5.94 DKK−2.30%−0.14 DKK
Bán
4782.839K125.704M DKK−0.98 DKK34
KONSOLKONSOLIDATOR A/S
5.20 DKK−4.76%−0.26 DKK
Bán
1.7K8.84K87.997M DKK−1.60 DKK24
MAPSMAPSPEOPLE A/S
3.81 DKK1.06%0.04 DKK
Bán
2.4K9.144K220.841M DKK−1.10 DKK
NEXCOMNEXCOM A/S
2.000 DKK0.00%0.000 DKK
Bán
22645228.133M DKK−1.76 DKK
PENNEOPENNEO A/S
9.00 DKK−5.16%−0.49 DKK
Bán Mạnh
18.688K168.192K313.236M DKK−0.66 DKK111
RELERELESYS A/S
4.300 DKK−8.12%−0.380 DKK
Bán
21.089K90.683K238.867M DKK
SAMESAMESYSTEM A/S
1.215 DKK−1.62%−0.020 DKK
Bán
11.605K14.1K85.332M DKK−0.51 DKK125
SCAPESCAPE TECHNOLOGIES A/S
2.13 DKK6.50%0.13 DKK
Theo dõi
14.242K30.335K59.058M DKK−0.59 DKK
SIMSIMCORP A/S
505.0 DKK−0.94%−4.8 DKK
Mua
4.885K2.467M20.139B DKK27.3518.77 DKK2.245K
SLXITSELUXIT A/S
2.85 DKK−8.06%−0.25 DKK
Bán
2.503K7.134K29.862M DKK−0.52 DKK
SPENNSPENN TECHNOLOGY A/S
10.60 DKK1.44%0.15 DKK
Bán
7.397K78.408K259.299M DKK−1.35 DKK
TGAMESTROPHY GAMES DEVELOPMENT A/S
4.65 DKK−3.13%−0.15 DKK
Mua
2.93K13.625K132.48M DKK−0.45 DKK44
TRIFORTRIFORK HOLDING AG
154.6 DKK−3.38%−5.4 DKK
Bán Mạnh
6.549K1.012M3.154B DKK27.865.75 DKK1.062K
VALUERVALUER HOLDING A/S
0.520 DKK0.00%0.000 DKK
Bán
603115.96M DKK−0.99 DKK51