Các công ty của Các công ty Đan Mạch hoạt động trong một ngành: phần mềm đã đóng gói

Danh sách sau có Các công ty Đan Mạch hoạt động trong cùng ngành, phần mềm đã đóng gói. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như CBRAIN A/S hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như KONSOLIDATOR A/S, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CBRAINCBRAIN A/S
6.112 B DKK309.0 DKK−1.12%30.874 K0.6395.673.23 DKK+103.77%0.07%Dịch vụ Công nghệ
Bán
TRIFORTRIFORK HOLDING AG
2.212 B DKK113.8 DKK+1.43%12.193 K0.8220.535.54 DKK−3.47%18.13%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RELERELESYS A/S
428.736 M DKK8.10 DKK−3.57%15.479 K1.420.00%Dịch vụ Công nghệ
PENNEOPENNEO A/S
244.093 M DKK7.28 DKK+1.68%33.613 K0.24−0.76 DKK−14.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MAPSMAPSPEOPLE A/S
173.918 M DKK2.16 DKK−1.82%69.214 K1.38−1.00 DKK+6.49%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TGAMESTROPHY GAMES DEVELOPMENT A/S
161.734 M DKK5.85 DKK−0.85%34.115 K0.890.00%Dịch vụ Công nghệ
IMPEROIMPERO A/S
142.649 M DKK6.00 DKK+1.69%5000.45−0.62 DKK+36.73%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AGILCAGILLIC A/S
140.487 M DKK12.2 DKK−3.94%1.903 K2.22−2.49 DKK−140.25%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SSPARKSPARK TECHNOLOGY A/S
95.53 M DKK3.62 DKK−0.55%75.579 K0.00%Dịch vụ Công nghệ
KONSOLKONSOLIDATOR A/S
75.759 M DKK3.70 DKK+3.93%11.857 K2.33−0.70 DKK+55.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ACTDECIDEACT A/S
63.27 M DKK3.04 DKK−1.30%9860.19−1.29 DKK+33.08%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NEXCOMNEXCOM A/S
55.288 M DKK2.94 DKK−1.34%2.886 K0.40−0.59 DKK+66.29%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HYPEHYPEFACTORS A/S
45.775 M DKK3.40 DKK−15.00%12.359 K0.580.00%Dịch vụ Công nghệ
SLXITSELUXIT A/S
31.018 M DKK3.06 DKK−4.97%6.246 K0.54−0.57 DKK−217.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SCAPESCAPE TECHNOLOGIES A/S
26.899 M DKK0.674 DKK−2.88%2.049 K0.120.00%Dịch vụ Công nghệ
BRAINPBRAIN+ A/S
9.998 M DKK0.1195 DKK0.00%151.929 K0.360.00%Dịch vụ Công nghệ
CONFRZCONFERIZE A/S
3.723 M DKK0.0190 DKK0.00%501.813 K2.50−0.10 DKK+3.74%0.00%Dịch vụ Công nghệ