Dược phẩm: Chính (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
2805.523B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.105M
Khối lượng
+1.30%
Thay đổi
−0.68%
Hiệu suất Tháng
+49.66%
Hiệu suất Năm
+19.65%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
BAVABAVARIAN NORDIC A/S
189.50 DKK−0.71%−1.35 DKK
Bán Mạnh
137.161K25.992M DKK14.852B DKK50.473.75 DKK975
GMABGENMAB A/S
2783 DKK−1.31%−37 DKK
Bán
13.893K38.664M DKK185.341B DKK33.2584.50 DKK1.66K
HLUN_AH. LUNDBECK A/S A
34.56 DKK−1.71%−0.60 DKK
Bán
157.652K5.448M DKK29.706B DKK14.402.40 DKK5.45K
HLUN_BH. LUNDBECK A/S B
36.92 DKK−1.28%−0.48 DKK
Theo dõi
327.864K12.105M DKK29.706B DKK15.392.40 DKK5.45K
NOVO_BNOVO NORDISK B A/S
1121.4 DKK−1.42%−16.2 DKK
Bán
358.835K402.398M DKK2.53T DKK41.5527.08 DKK54.393K
ORPHAORPHAZYME A/S
2.430 DKK7.52%0.170 DKK
Mua
194.409K472.414K DKK79.806M DKK−3.39 DKK1
ZEALZEALAND PHARMA A/S
260.2 DKK−1.66%−4.4 DKK
Mua
92.012K23.942M DKK15.39B DKK−23.24 DKK196