Chứng khoán Đan Mạch bao gồm lĩnh vực công nghệ sức khỏe

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực công nghệ sức khỏe. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Dược phẩm: Chính4.155 T DKK1.04%+1.74%1.772 M7
Chuyên khoa Y tế318.736 B DKK1.52%+1.60%189.861 K7
Công nghệ Sinh học28.383 B DKK+0.94%246.24 K1