Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

4
Cổ phiếu
83.669B
Giá trị vốn hóa thị trường
58.630K
Khối lượng
−2.35%
Thay đổi
−9.59%
Hiệu suất Tháng
−21.19%
Hiệu suất Năm
−2.47%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Vật liệu Xây dựng83.669B DKK1.98%1.32%26.833K4