Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

8
Cổ phiếu
32.060B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.319K
Khối lượng
+0.04%
Thay đổi
−4.41%
Hiệu suất Tháng
+18.01%
Hiệu suất Năm
+9.91%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
21.350B0.78%10.206K4
2.680B-1.03%2.876K1
6.814B-1.58%1.253K2
1.217B-1.55%4171
Tải thêm