Chế tạo Kim loại (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
156.222M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.412K
Khối lượng
−0.59%
Thay đổi
−7.70%
Hiệu suất Tháng
−25.28%
Hiệu suất Năm
+0.12%
Hiệu suất YTD
           
ALUM ARAB ALUMINUM
25.30-0.59%-0.15Bán1.412K35723.60156.222M
INEG INTEGRATED ENGINEERING GROUP S.A.E
0.17-3.41%-0.01Bán303.275K51556.75
Tải thêm