Chứng khoán Ai Cập bao gồm lĩnh vực công nghiệp chế biến

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực công nghiệp chế biến. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Hóa chất: Nông nghiệp215.27 B EGP6.10%−6.06%1.933 M8
Hóa chất: Đặc biệt33.129 B EGP4.25%−7.31%3.42 M3
Hàng Nông sản/Chế biến24.002 B EGP3.63%−4.84%1.665 M17
Dệt May2.453 B EGP0.65%−3.62%78.671 K3
Bao bì/Đóng gói2.267 B EGP0.49%−3.08%1.973 M5
Bột giấy799.98 M EGP−6.68%3.476 M2