Cổ phiếu Estonia có hiệu quả hàng năm tốt nhất

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Chứng khoán Estonia sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PKG1TPRO KAPITAL GRUPP
+43.66%1.020 EUR+2.00%5.9 K3.8656.688 M EUR−0.02 EUR−106.66%0.00%Tài chính
INF1TINFORTAR
+38.28%38.00 EUR+0.80%4290.46762.341 M EUR0.00%Tài chính
TAL1TTALLINK GRUPP
+27.30%0.732 EUR+0.97%258.353 K1.36539.088 M EUR6.910.11 EUR+466.31%0.00%Vận chuyển
MRK1TMERKO EHITUS
+6.96%17.22 EUR+0.12%1.286 K0.25304.44 M EUR6.622.60 EUR+32.93%5.81%Dịch vụ Công nghiệp
TKM1TTKM GRUPP
−1.32%9.74 EUR+0.10%7.873 K0.70396.295 M EUR11.230.87 EUR+19.03%6.99%Bán Lẻ
LHV1TLHV GROUP
−2.83%3.435 EUR+0.73%129.006 K1.761.091 B EUR7.970.43 EUR+127.51%1.17%Tài chính
HAE1THARJU ELEKTER GROUP
−3.52%4.795 EUR+0.84%3.852 K0.8187.962 M EUR16.640.29 EUR1.05%Sản xuất Chế tạo
SFG1TSILVANO FASHION GROUP
−7.26%1.085 EUR+0.46%7.794 K0.8438.88 M EUR3.880.28 EUR−14.62%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ARC1TARCO VARA
−11.65%1.555 EUR−0.32%5620.5716.206 M EUR4.580.34 EUR+407.03%3.85%Tài chính
TSM1TTALLINNA SADAM
−16.21%1.220 EUR−0.33%35.668 K0.76321.912 M EUR20.200.06 EUR−37.92%5.96%Vận chuyển
Theo dõi
TVE1TTALLINNA VESI
−16.86%10.60 EUR+0.47%2.248 K1.32211 M EUR16.510.64 EUR+52.71%3.13%Công ty dịch vụ công cộng
CPA1TCOOP PANK
−18.46%2.385 EUR−1.24%56.281 K1.77246.912 M EUR6.390.37 EUR1.86%Tài chính
TPD1TTRIGON PROPERTY DEVELOPMENT
−20.22%0.710 EUR0.00%20.023.194 M EUR−0.01 EUR−134.78%0.00%Khách hàng Lâu năm
EEG1TEKSPRESS GRUPP
−27.27%1.200 EUR0.00%2990.0736.339 M EUR11.170.11 EUR−16.49%4.17%Dịch vụ Khách hàng
EGR1TENEFIT GREEN
−31.54%3.200 EUR0.00%30.998 K0.78845.684 M EUR15.160.21 EUR−49.38%6.50%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
NCN1TNORDECON
−33.59%0.524 EUR+0.96%8.598 K1.7716.082 M EUR−0.03 EUR+76.09%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SKN1TNORDIC FIBREBOARD
−33.80%0.940 EUR−1.05%6900.624.274 M EUR−0.16 EUR−156.83%0.00%Khách hàng Lâu năm
MAGICTEXTMAGIC
−37.25%4.38 EUR−1.35%2820.3737.74 M EUR−2.43 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
PRF1TPRFOODS
−53.94%0.1170 EUR+9.35%17.095 K1.854.032 M EUR−0.05 EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SAUNASAUNUM GROUP
−59.29%3.55 EUR+1.14%6662.095.048 M EUR−0.72 EUR−70.74%0.00%Sản xuất Chế tạo
ELMOELMO RENT
−84.00%0.352 EUR−2.22%2830.22884.291 K EUR−0.56 EUR+82.71%0.00%Dịch vụ Công nghệ