Các công ty của Estonian có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty của Estonian sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
INF1TINFORTAR
293,778 M EUR39,45 EUR−0,13%1110,13797,728 M EUR0,00%Tài chính
LHV1TLHV GROUP
139,602 M EUR3,460 EUR0,00%22,87 K0,501,107 B EUR7,620,45 EUR+80,33%3,76%Tài chính
TAL1TTALLINK GRUPP
78,872 M EUR0,626 EUR−0,63%69,118 K0,29465,474 M EUR5,370,12 EUR+78,83%9,58%Vận chuyển
EGR1TENEFIT GREEN
55,793 M EUR3,122 EUR−0,19%13,267 K0,26825,07 M EUR14,050,22 EUR−44,51%3,36%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MRK1TMERKO EHITUS
46,048 M EUR16,74 EUR+0,12%3,534 K0,62296,298 M EUR6,642,52 EUR+18,88%7,77%Dịch vụ Công nghiệp
CPA1TCOOP PANK
39,204 M EUR2,105 EUR+0,72%38,64 K1,23215,217 M EUR5,640,37 EUR4,13%Tài chính
TKM1TTKM GRUPP
37,424 M EUR9,51 EUR−0,63%5,595 K1,14387,335 M EUR10,970,87 EUR+19,03%7,57%Bán Lẻ
TSM1TTALLINNA SADAM
15,882 M EUR1,096 EUR0,00%12,945 K0,39288,248 M EUR18,740,06 EUR−36,14%6,66%Vận chuyển
Theo dõi
TVE1TTALLINNA VESI
12,844 M EUR10,35 EUR+0,98%8390,42207 M EUR16,760,62 EUR+36,82%4,93%Công ty dịch vụ công cộng
SFG1TSILVANO FASHION GROUP
9,927 M EUR1,060 EUR+0,47%2,116 K0,2738,16 M EUR3,510,30 EUR−20,58%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
HAE1THARJU ELEKTER GROUP
5,16 M EUR4,835 EUR0,00%4,133 K1,2989,442 M EUR18,250,27 EUR2,69%Sản xuất Chế tạo
ARC1TARCO VARA
3,55 M EUR1,460 EUR0,00%1,429 K1,0815,167 M EUR4,380,33 EUR+794,37%4,11%Tài chính
EEG1TEKSPRESS GRUPP
3,349 M EUR1,010 EUR+2,02%7,327 K2,6730,586 M EUR11,060,09 EUR−24,67%5,94%Dịch vụ Khách hàng
PRF1TPRFOODS
303 K EUR0,0980 EUR−2,00%8,615 K1,273,693 M EUR−0,07 EUR−227,27%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TPD1TTRIGON PROPERTY DEVELOPMENT
−32,412 K EUR0,600 EUR+1,69%2,24 K1,992,699 M EUR−0,01 EUR−27,27%0,00%Khách hàng Lâu năm
LINDALINDA NEKTAR
−130,66 K EUR6,90 EUR0,00%20,2910,903 M EUR−0,08 EUR−206,44%0,58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SKN1TNORDIC FIBREBOARD
−682 K EUR0,968 EUR0,00%2980,514,355 M EUR−0,04 EUR−132,50%0,00%Khách hàng Lâu năm
PKG1TPRO KAPITAL GRUPP
−900 K EUR0,896 EUR−0,44%2050,1250,792 M EUR−0,07 EUR−125,99%0,00%Tài chính
SAUNASAUNUM GROUP
−1,012 M EUR3,55 EUR+0,28%1040,575,105 M EUR−0,72 EUR−70,74%0,00%Sản xuất Chế tạo
ELMOELMO RENT
−1,366 M EUR0,319 EUR0,00%950,13783,58 K EUR−0,56 EUR+82,71%0,00%Dịch vụ Công nghệ
NCN1TNORDECON
−3,972 M EUR0,5040 EUR+0,60%3,12 K0,5315,617 M EUR40,320,01 EUR0,00%Dịch vụ Công nghiệp
MAGICTEXTMAGIC
−20,657 M EUR4,25 EUR+0,95%360,0636,125 M EUR−2,43 EUR0,00%Dịch vụ Công nghệ
MODEMODERA
4,29 EUR+0,47%1200,33Dịch vụ Công nghệ
ROBUSROBUS GROUP
0,304 EUR0,00%110,03Khách hàng Lâu năm
BERCMBERCMAN TECHNOLOGIES
1,390 EUR−0,36%440,12Công nghệ Điện tử
AIRAIROBOT TECHNOLOGIES
2,72 EUR+4,62%1431,06Sản xuất Chế tạo
PNKTDPUNKTID TECHNOLOGIES
0,430 EUR−4,44%3910,56Dịch vụ Công nghệ
GRB2GGRAB2GO AS
0,295 EUR0,00%5321,16Dịch vụ Công nghệ
HPR1THEPSOR
5,62 EUR−1,40%1090,08Tài chính
MOLNRJ.MOLNER AS
15,3 EUR−3,16%130,29Công nghệ Sức khỏe