Cổ phiếu Estonia mất giá nhiều nhất

Các công ty của Estonian sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AIRAIROBOT TECHNOLOGIES
−7.41%2.50 EUR1071.10Sản xuất Chế tạo
ELMOELMO RENT
−5.29%0.322 EUR870.22835.163 K EUR−0.56 EUR+82.71%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SAUNASAUNUM GROUP
−5.00%3.80 EUR1.021 K1.655.752 M EUR−0.72 EUR−70.74%0.00%Sản xuất Chế tạo
GRB2GGRAB2GO AS
−4.89%0.292 EUR310.05Dịch vụ Công nghệ
MOLNRJ.MOLNER AS
−3.62%13.3 EUR522.97Công nghệ Sức khỏe
PKG1TPRO KAPITAL GRUPP
−0.93%1.070 EUR30.0061.223 M EUR−0.07 EUR−125.99%0.00%Tài chính
TKM1TTKM GRUPP
−0.62%9.62 EUR4.787 K0.64394.259 M EUR11.100.87 EUR+19.03%7.44%Bán Lẻ
TSM1TTALLINNA SADAM
−0.54%1.102 EUR40.67 K0.91291.404 M EUR18.840.06 EUR−36.14%6.59%Vận chuyển
Theo dõi
TVE1TTALLINNA VESI
−0.47%10.50 EUR2.402 K1.79211 M EUR17.000.62 EUR+36.82%3.13%Công ty dịch vụ công cộng
LHV1TLHV GROUP
−0.42%3.525 EUR40.848 K0.321.132 B EUR7.770.45 EUR+80.33%3.67%Tài chính
TAL1TTALLINK GRUPP
−0.40%0.738 EUR141.585 K0.95550.985 M EUR6.330.12 EUR+78.83%0.00%Vận chuyển
HPR1THEPSOR
−0.31%6.42 EUR2220.63Tài chính
HAE1THARJU ELEKTER GROUP
−0.30%4.930 EUR8200.1391.476 M EUR18.600.27 EUR1.01%Sản xuất Chế tạo
MODEMODERA
−0.23%4.27 EUR730.22Dịch vụ Công nghệ
EGR1TENEFIT GREEN
−0.20%3.000 EUR78.324 K0.98794.414 M EUR13.500.22 EUR−44.51%6.92%Công ty dịch vụ công cộng
Mua