Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Estonia

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
1.150B3.47-0.64%93.148KCông ty dịch vụ công cộng1
42.732M0.58%218.896KHàng tiêu dùng không lâu bền1
8.166M-3.82%14.125KBán Lẻ1
12.562M1.26-0.62%7Hàng tiêu dùng không lâu bền1
102.970M2.49-1.05%2.004KSản xuất Chế tạo1
%Công nghệ Điện tử1
270.265M6.55-1.84%4.731KDịch vụ Công nghiệp2
388.964M7.12-0.83%10.405KBán Lẻ1
11.267M-2.92%21.559KHàng tiêu dùng không lâu bền1
11.531M5.072.14%292Khách hàng Lâu năm2
62.013M4.73%1.447KSản xuất Chế tạo3
4.534M2.78%4.954KDịch vụ Công nghệ1
98.915M4.100.00%501Hỗn hợp1
374.759M0.00%58.687KVận chuyển1
%Khách hàng Lâu năm1
378.194M6.75-0.55%35.722KVận chuyển1
60.435M0.00-0.70%566Dịch vụ Công nghệ3
%Công nghệ Sức khỏe1
45.121M5.37-0.67%716Dịch vụ Khách hàng1
54.350M1.150.05%784Tài chính3
%Khách hàng Lâu năm1
1.033B1.220.77%53.506KTài chính2
253.600M5.13-0.31%1.225KCông ty dịch vụ công cộng1
Tải thêm