Các công ty của Các công ty Phần Lan hoạt động trong một ngành: linh kiện điện tử

Danh sách sau có Các công ty Phần Lan hoạt động trong cùng ngành, linh kiện điện tử. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như OPTOMED PLC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như OPTOMED PLC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
OPTOMEDOPTOMED PLC
113,082 M EUR5,92 EUR+0,34%18,341 K0,90−0,27 EUR+26,94%0,00%Công nghệ Điện tử
Mua
ACG1VASPOCOMP GROUP PLC
21,072 M EUR3,06 EUR−0,65%3,158 K0,67−0,77 EUR−388,94%6,82%Công nghệ Điện tử
Bán
SOLTEQSOLTEQ OYJ
16,06 M EUR0,818 EUR−1,21%6,972 K0,92−0,32 EUR−4,89%0,00%Công nghệ Điện tử
Bán