Các công ty của Các công ty Phần Lan hoạt động trong một ngành: dịch vụ công nghệ thông tin

Danh sách sau có Các công ty Phần Lan hoạt động trong cùng ngành, dịch vụ công nghệ thông tin. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như GOFORE PLC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như GOFORE PLC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TIETOTIETOEVRY CORPORATION
2.222 B EUR18.52 EUR−1.28%357.792 K1.3712.761.45 EUR−8.64%7.88%Dịch vụ Công nghệ
Mua
GOFOREGOFORE PLC
344.523 M EUR22.85 EUR+3.86%67.926 K5.7219.841.15 EUR+42.23%1.49%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BITTIBITTIUM CORPORATION
209.929 M EUR6.06 EUR+3.06%23.057 K0.63−0.15 EUR−263.69%0.83%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SITOWSSITOWISE GROUP PLC
99.751 M EUR2.76 EUR−1.08%2.943 K0.5617.500.16 EUR3.62%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
LOIHDELOIHDE OYJ
83.679 M EUR14.35 EUR−0.69%3.72 K2.28−0.11 EUR−207.87%1.05%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SIILISIILI SOLUTIONS OYJ
74.89 M EUR9.32 EUR+1.30%8380.1815.150.62 EUR−16.00%2.15%Dịch vụ Công nghệ
Mua
IFA1VINNOFACTOR PLC
46.702 M EUR1.290 EUR+0.39%5.48 K0.2913.580.10 EUR+4.28%5.43%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
NETUMNETUM GROUP OYJ
33.245 M EUR2.52 EUR−3.08%3.134 K0.78−0.09 EUR−289.13%4.37%Dịch vụ Công nghệ
Mua
DIGIGRDIGITALIST GROUP PLC
5.623 M EUR0.0082 EUR0.00%168.845 K0.22−0.00 EUR+45.56%0.00%Dịch vụ Công nghệ