Các công ty của Các công ty Phần Lan hoạt động trong một ngành: Investment Managers

Danh sách sau có Các công ty Phần Lan hoạt động trong cùng ngành, Investment Managers. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AALLONAALLON GROUP OYJ
8.64 EUR+1.89%1.589K0.1633.206M EUR19.020.45 EUR2.48%Tài chính
Mua
EAGLEEAGLE FILTERS GROUP PLC
0.0826 EUR+3.25%21.374K0.4612.848M EUR−0.03 EUR+28.72%0.00%Tài chính
EQV1VEQ OYJ
13.94 EUR+0.14%2.517K0.84567.18M EUR18.840.74 EUR−14.19%6.54%Tài chính
Bán
EVLIEVLI OYJ
19.40 EUR+2.65%3.867K0.66500.565M EUR18.481.05 EUR+24.17%6.08%Tài chính
Bán
INDERESINDERES OYJ
18.60 EUR−0.53%3980.33Tài chính
KHGKH GROUP PLC
0.732 EUR+0.41%58.833K1.5042.34M EUR−0.13 EUR−132.58%0.00%Tài chính
Mua
PARTNE1PARTNERA OYJ
0.608 EUR0.00%4.257K0.7421.986M EUR−0.02 EUR0.00%Tài chính
Mua
PNA1VPANOSTAJA OYJ
0.414 EUR−1.19%2130.0222.023M EUR−0.05 EUR−65.15%7.16%Tài chính
Bán
SPRINGSPRINGVEST OYJ
5.08 EUR0.00%4.336K0.7527.935M EUR66.580.08 EUR5.91%Tài chính
Bán
TAALATAALERI OYJ
10.06 EUR−0.79%20.584K0.82287.019M EUR12.720.79 EUR+11.91%4.44%Tài chính
Bán
TITANTITANIUM OYJ
15.25 EUR−0.65%2.133K0.39158.965M EUR5.99%Tài chính
Bán