Bảo hiểm nhân thọ / Y tế

Các công ty của Các công ty Phần Lan hoạt động trong một ngành: bảo hiểm nhân thọ / y tế

Danh sách sau có Các công ty Phần Lan hoạt động trong cùng ngành, bảo hiểm nhân thọ / y tế. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như MANDATUM OYJ hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như MANDATUM OYJ, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MANTAMANDATUM OYJ
2.194 B EUR4.356 EUR−0.37%837.706 K0.440.00%Tài chính
Theo dõi