Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

9
Cổ phiếu
2.896B
Giá trị vốn hóa thị trường
15.784K
Khối lượng
−0.95%
Thay đổi
−5.39%
Hiệu suất Tháng
−19.56%
Hiệu suất Năm
−5.54%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền258.336M EUR2.68%−0.33%651
Dịch vụ tiêu dùng khác45.895M EUR3.46%0.00%2.492K1
Xuất bản: Báo chí2.428B EUR4.82%−1.18%18.172K6
Nhà hàng163.528M EUR5.06%1.28%8.878K1