Chứng khoán Phần Lan bao gồm lĩnh vực công nghệ điện tử

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực công nghệ điện tử. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Thiết bị Viễn thông38,831 B EUR3,70%−0,97%10 M2
Thiết bị/ Công cụ điện1,732 B EUR1,76%−1,03%4,671 K3
Sản xuất Thiết bị ĐIện857,316 M EUR1,75%−1,23%13,907 K2
Linh kiện Điện tử148,792 M EUR−1,93%18,962 K3
Bán dẫn128,83 M EUR0,00%+0,75%153,678 K3