Năng lượng Mỏ (Khu vực)

1
Cổ phiếu
34.897B
Giá trị vốn hóa thị trường
317.691K
Khối lượng
+0.24%
Thay đổi
+2.82%
Hiệu suất Tháng
+18.28%
Hiệu suất Năm
+3.90%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
NESTENESTE CORPORATION
45.44EUR0.13%0.06EUR
Mua
680.491K30.922M34.897BEUR19.032.38EUR4.845K