Chứng khoán Phần Lan bao gồm lĩnh vực công nghiệp chế biến

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực công nghiệp chế biến. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Bao bì/Đóng gói23.88 B EUR2.44%−1.09%533.607 K4
Bột giấy22.019 B EUR4.40%+0.34%631.458 K3
Hóa chất: Đặc biệt2.68 B EUR3.89%+0.52%136.968 K1
Hàng Nông sản/Chế biến605.546 M EUR6.73%−2.10%110.306 K3
Dệt May247.314 M EUR2.33%+0.27%7.941 K3
Đặc sản Công nghiệp75.861 M EUR5.56%−1.96%14.563 K1