Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

1
Cổ phiếu
12.714B
Giá trị vốn hóa thị trường
463.309K
Khối lượng
−1.94%
Thay đổi
−13.05%
Hiệu suất Tháng
−42.34%
Hiệu suất Năm
−11.58%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
FORTUMFORTUM CORPORATION
14.170EUR−1.67%−0.240EUR
Bán
1.153M16.344M12.93BEUR−1.09EUR19.796K