Hàng không vũ trụ & Quốc phòng (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
231.409B
Giá trị vốn hóa thị trường
702.598K
Khối lượng
+1.75%
Thay đổi
+8.06%
Hiệu suất Tháng
+30.87%
Hiệu suất Năm
+27.88%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AIRAIRBUS SE
141.82 EUR+2.50%1.014M1.05111.992B EUR27.885.09 EUR−3.48%1.27%Công nghệ Điện tử
Mua
ALDRVDRONE VOLT
0.0097 EUR+5.43%17.033M4.2114.575M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
ALNSENSE
25.4 EUR+1.60%9511.5080.654M EUR0.87%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ALSOGSOGECLAIR
18.95 EUR+0.80%2510.7758.007M EUR25.760.74 EUR+1069.32%4.75%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ALTDTONNER DRONES S.A.
0.3790 EUR+1.88%14.401K0.98533.857K EUR0.00%Công nghệ Điện tử
AMDASSAULT AVIATION
182.4 EUR+1.90%58.106K1.4014.682B EUR18.719.75 EUR+68.02%1.64%Công nghệ Điện tử
Mua
EXAEXAIL TECHNOLOGIES
19.26 EUR0.00%15.282K1.96331.543M EUR12.831.50 EUR+350.36%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
FGAFIGEAC AERO
4.01 EUR0.00%1.499K0.49164.281M EUR−0.44 EUR+76.00%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
FIILISI
23.50 EUR+2.17%60.932K4.991.069B EUR32.250.73 EUR0.64%Công nghệ Điện tử
Mua
HOTHALES
138.95 EUR+2.55%330.892K1.2029.149B EUR24.325.71 EUR+43.04%2.12%Công nghệ Điện tử
Mua
LATLATECOERE
0.0152 EUR−1.30%1.8M0.16189.95M EUR−0.09 EUR+61.07%0.00%Công nghệ Điện tử
Bán
MLAATAZOREAN AQUATIC TECHNOLOGIES SA
0.0640 EUR−8.57%1.58K0.56Công nghệ Điện tử
MLHKHK
99.0 EUR0.00%20.193.513B EUR65.311.52 EUR+97.33%0.04%Công nghệ Điện tử
SAFSAFRAN
164.60 EUR+0.29%539.513K0.8370.166B EUR22.437.34 EUR+134.60%0.82%Công nghệ Điện tử
Mua