Các công ty của Các công ty Pháp hoạt động trong một ngành: công nghệ sinh học

Danh sách sau có Các công ty Pháp hoạt động trong cùng ngành, công nghệ sinh học. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như VIRBAC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như AFYREN, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VIRPVIRBAC
3.031 B EUR365.0 EUR+1.67%6.919 K1.6625.3914.38 EUR+7.32%0.37%Công nghệ Sức khỏe
Mua
VLAVALNEVA SE
548.802 M EUR4.016 EUR+1.83%1.204 M2.63−0.73 EUR+42.95%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
EAPIEUROAPI SA
280.525 M EUR2.796 EUR−5.54%393.264 K0.88−2.00 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
IVAINVENTIVA
176.271 M EUR3.360 EUR0.00%19.481 K0.42−2.43 EUR−92.15%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AAELISAELIS FARMA
172.351 M EUR13.0 EUR0.00%7561.48−0.41 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
TNGTRANSGENE
143.941 M EUR1.400 EUR−2.10%70.976 K0.67−0.22 EUR−0.36%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALVALVALBIOTIS
62.182 M EUR3.950 EUR+0.25%13.654 K0.300.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AALACTACTICOR BIOTECH
55.931 M EUR3.63 EUR+2.25%11.744 K0.920.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALAFYAFYREN
51.265 M EUR2.200 EUR+11.68%157.853 K4.78−0.32 EUR−129.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
GNROGENEURO
44.535 M EUR1.475 EUR−1.67%2.34 K0.360.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALGENGENOWAY
37.126 M EUR4.07 EUR−1.21%6.11 K0.600.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AALNFLNFL BIOSCIENCES S.A.
20.834 M EUR1.990 EUR−22.49%783.65 K45.16−0.48 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALTMETME PHARMA
7.961 M EUR0.2790 EUR−0.53%322.992 K0.250.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALPHAPHARNEXT
75.446 K EUR0.1934 EUR+6.26%25.694 K0.880.00%Công nghệ Sức khỏe
AALMDPMEDESIS PHARMA S.A.
1.330 EUR−1.48%6780.19Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi