Phân phối theo Danh mục/Đặc biệt (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
566.145M
Giá trị vốn hóa thị trường
1
Khối lượng
−0.30%
Thay đổi
+9.00%
Hiệu suất Tháng
−51.91%
Hiệu suất Năm
−47.09%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CNVCNOVA
1.635 EUR−0.30%10.00566.145M EUR−0.35 EUR−523.10%0.00%Bán Lẻ