Hóa chất: Nông nghiệp (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
18.786M
Giá trị vốn hóa thị trường
143
Khối lượng
−0.44%
Thay đổi
−41.79%
Hiệu suất Tháng
−76.11%
Hiệu suất Năm
−76.11%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALFLOFLORENTAISE S.A.
2.2700 EUR−0.44%1430.2618.786M EUR33.280.07 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến