Dịch vụ Xử lý Dữ liệu (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
277.597M
Giá trị vốn hóa thị trường
255.315K
Khối lượng
−0.34%
Thay đổi
+40.00%
Hiệu suất Tháng
+26.92%
Hiệu suất Năm
+31.18%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALHITHITECHPROS
15.7 EUR−3.68%260.0925.803M EUR7.96%Dịch vụ Công nghệ
S30SOLUTIONS 30 SE
2.348 EUR−0.17%351.856K0.67251.795M EUR−0.49 EUR−236.91%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua