Cửa hàng Giảm giá (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
3.218B
Giá trị vốn hóa thị trường
110.196K
Khối lượng
+0.35%
Thay đổi
−1.71%
Hiệu suất Tháng
+14.21%
Hiệu suất Năm
+12.21%
Hiệu suất YTD
          
MMB LAGARDERE SA
22.94-0.17%-0.04Mua141.081K3.218B-2.6527535.00
Tải thêm