Thiết bị/ Công cụ điện (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
25.250B
Giá trị vốn hóa thị trường
471.133K
Khối lượng
+1.99%
Thay đổi
+13.57%
Hiệu suất Tháng
+19.82%
Hiệu suất Năm
+24.40%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALGTRGROUPE TERA
4.80 EUR−2.04%1.061K1.5916.923M EUR−0.28 EUR−530.73%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ALI2SI2S
5.25 EUR+0.96%750.169.129M EUR2.67%Công nghệ Điện tử
ALNEOALPHA MOS
1.100 EUR+0.46%3.951K1.1311.191M EUR−0.34 EUR−23.32%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ALTXCTXCOM
11.5 EUR0.00%2210.8114.106M EUR2.61%Công nghệ Điện tử
GEAGEA GRENOBL.ELECT.
101 EUR0.00%10.05110.704M EUR1.29%Công nghệ Điện tử
LRLEGRAND
93.88 EUR+2.04%481.241K1.1424.72B EUR22.314.21 EUR+11.00%2.02%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
MLMADMADE
7.50 EUR0.00%1.155K6.419.612M EUR20.81%Công nghệ Điện tử
PERRPERRIER (GERARD)
99.0 EUR−1.00%1140.37358.618M EUR20.534.82 EUR+15.28%2.17%Công nghệ Điện tử
Mua