Cửa hàng điện tử / Gia dụng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
1.468B
Giá trị vốn hóa thị trường
47.247K
Khối lượng
−0.27%
Thay đổi
−6.46%
Hiệu suất Tháng
+40.81%
Hiệu suất Năm
+4.36%
Hiệu suất YTD
          
FNAC FNAC DARTY
55.00-0.27%-0.15Bán47.247K1.468B10.865.1525028.00
Tải thêm