Cửa hàng điện tử / Gia dụng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
726.975M
Giá trị vốn hóa thị trường
25.134K
Khối lượng
−0.38%
Thay đổi
+16.62%
Hiệu suất Tháng
−25.71%
Hiệu suất Năm
−23.94%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FNACFNAC DARTY
26.24 EUR−0.38%25.134K0.84726.975M EUR−5.54 EUR−209.01%5.34%Bán Lẻ
Theo dõi