Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

16
Cổ phiếu
106.612B
Giá trị vốn hóa thị trường
516.255K
Khối lượng
+0.79%
Thay đổi
+7.01%
Hiệu suất Tháng
+16.55%
Hiệu suất Năm
+20.93%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALMNDMND
0.798 EUR+1.79%4.909K1.8256.357M EUR−3.63 EUR+68.86%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
ALNLFNEOLIFE
0.0799 EUR+0.13%281.612K1.867.7M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ASYASSYSTEM
42.9 EUR+0.70%1.146K0.31632.564M EUR11.693.67 EUR2.33%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ATEALTEN
126.6 EUR+0.88%20.54K0.534.388B EUR10.2212.39 EUR+237.46%1.18%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DGVINCI
113.32 EUR+0.91%698.583K0.8564.953B EUR14.577.78 EUR+97.95%3.57%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ENBOUYGUES
35.05 EUR+0.40%488.327K0.8113.308B EUR12.072.90 EUR+30.19%5.14%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
FGREIFFAGE
93.88 EUR+0.95%154.818K0.729.094B EUR9.669.71 EUR+48.95%3.83%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
FIPPFIPP
0.130 EUR+1.56%2500.0514.995M EUR−0.04 EUR+7.60%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
INFEINDLE FIN.ENTREPRISES
95.0 EUR0.00%2751.94111.139M EUR19.934.77 EUR+148.04%2.11%Dịch vụ Công nghiệp
MLJSAJSA TECHNOLOGY
0.450 EUR0.00%910.331.132M EURDịch vụ Công nghiệp
MLLCBCONSTRUCTEURS BOIS
3.60 EUR−4.76%1450.7114.4M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
MLWEYWEYA
0.520 EUR0.00%2990.53323.058K EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
RECOLAS
175.0 EUR0.00%17.047K0.305.711B EUR19.309.07 EUR+6.84%4.20%Dịch vụ Công nghiệp
SECSODITECH ING.
1.50 EUR−9.09%1.668K3.483.643M EUR13.810.11 EUR+6.47%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SPIESPIE
27.26 EUR+1.56%215.801K1.304.487B EUR29.510.92 EUR−3.31%2.82%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
TETECHNIP ENERGIES N.V.
21.30 EUR−0.14%156.323K0.563.829B EUR12.351.72 EUR+49.41%2.44%Dịch vụ Công nghiệp
Mua