Chuỗi Cải tạo Nhà Ở (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
187.891M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.033K
Khối lượng
−0.39%
Thay đổi
−8.57%
Hiệu suất Tháng
−56.26%
Hiệu suất Năm
−57.33%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TRACTTERACT S.A.
2.56 EUR−0.39%1.033K0.58187.891M EUR0.00%Bán Lẻ