Xây dựng nhà (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
821.701M
Giá trị vốn hóa thị trường
12.994K
Khối lượng
+0.42%
Thay đổi
+13.13%
Hiệu suất Tháng
+3.95%
Hiệu suất Năm
+2.55%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALASTA.S.T. GROUPE
0.714 EUR+0.56%4.12K0.329.153M EUR−1.72 EUR−473.16%14.08%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
ALEACEDILIZIACROBATICA
13.55 EUR−0.73%5010.99112.283M EUR3.70%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ALHEXHEXAOM
21.1 EUR+0.96%20.813K3.59143.09M EUR6.75%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
KOFKAUFMAN ET BROAD
29.25 EUR+0.52%13.649K1.04557.175M EUR8.25%Khách hàng Lâu năm
Mua