Các Ngân hàng lớn (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
88.794B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.007M
Khối lượng
+1.25%
Thay đổi
+10.71%
Hiệu suất Tháng
+16.10%
Hiệu suất Năm
+12.03%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BNPBNP PARIBAS ACT.A
61.85 EUR+1.21%2.699M1.3470.917B EUR6.589.41 EUR6.31%Tài chính
Mua
CNDFCRCAM NORD CCI
12.600 EUR+0.70%1.85K0.59215.584M EUR5.502.29 EUR4.21%Tài chính
CRAPCRCAM ALP.PROV.CCI
78.00 EUR−0.14%880.9955.328M EUR4.7916.28 EUR5.22%Tài chính
CRTOCRCAM TOURAINE CCI
76.50 EUR−2.55%2280.8579.869M EUR4.7116.23 EUR4.29%Tài chính
GLESOCIETE GENERALE
24.040 EUR+1.46%4.312M1.7517.527B EUR4.834.98 EUR7.07%Tài chính
Mua