Các công ty của Các công ty Pháp hoạt động trong một ngành: dược phẩm: chính

Danh sách sau có Các công ty Pháp hoạt động trong cùng ngành, dược phẩm: chính. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như IPSEN hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như DBV TECHNOLOGIES, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SANSANOFI
116,199 B EUR93,50 EUR+1,23%1,602 M1,2021,754,30 EUR−13,12%4,07%Công nghệ Sức khỏe
Mua
IPNIPSEN
9,042 B EUR110,5 EUR+1,10%66,98 K1,0214,307,73 EUR−0,82%1,10%Công nghệ Sức khỏe
Mua
VETOVETOQUINOL
1,179 B EUR101,0 EUR+1,30%1,841 K0,9921,514,70 EUR−11,64%0,85%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
MMEDCLMEDINCELL S.A.
447,07 M EUR15,94 EUR+3,64%130,084 K3,08−0,87 EUR+12,45%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALSENSENSORION
201,891 M EUR0,676 EUR+0,60%5,496 K0,27−0,21 EUR−8,75%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
GNFTGENFIT
199,704 M EUR4,085 EUR+1,87%171,069 K0,82−0,58 EUR−148,07%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
IPHINNATE PHARMA
165,945 M EUR2,140 EUR+4,39%57,875 K1,99−0,09 EUR+85,83%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
OSEOSE IMMUNOTHERAPEUTICS
143,132 M EUR6,46 EUR−1,67%59,502 K0,53−1,18 EUR−26,70%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALCLSCELLECTIS
132,364 M EUR1,878 EUR+2,29%19,728 K0,38−0,97 EUR+54,51%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MMAATMAAT PHARMA
102,808 M EUR7,40 EUR0,00%2260,27−1,73 EUR+91,40%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ADOCADOCIA
93,509 M EUR6,05 EUR−2,89%106,736 K0,41−1,91 EUR+40,76%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
DBVDBV TECHNOLOGIES
77,556 M EUR0,895 EUR+11,18%1,013 M19,12−0,77 EUR+31,80%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ABNXABIONYX PHARMA
42,824 M EUR1,250 EUR+1,13%13,335 K0,88−0,12 EUR+48,76%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SIGHTGENSIGHT BIOLOGICS
31,037 M EUR0,3100 EUR+3,33%81,44 K0,96−0,54 EUR+49,87%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
POXELPOXEL
25,233 M EUR0,511 EUR−0,20%53,47 K0,300,00%Công nghệ Sức khỏe
AALOPMONCODESIGN PRECISION MEDICINE
22,32 M EUR1,200 EUR−2,44%8,553 K0,38−0,49 EUR0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
PHXMPHAXIAM THERAPEUTICS
19,661 M EUR1,954 EUR−0,81%3,836 K0,85−36,05 EUR−89,63%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALVIOVALERIO THERAPEUTICS
15,407 M EUR0,0998 EUR−0,20%47,448 K0,89−0,16 EUR−126,12%0,00%Công nghệ Sức khỏe
ALCOXNICOX S.A.
11,447 M EUR0,1730 EUR−4,42%405,538 K2,810,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALQGCQUANTUM GENOMICS
6,842 M EUR0,1000 EUR+1,73%96,092 K3,09−0,09 EUR+91,07%0,00%Công nghệ Sức khỏe
ALTHXTHERANEXUS
5,416 M EUR0,728 EUR+4,00%6920,02−1,10 EUR+30,17%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALTAOATON
4,816 M EUR0,0119 EUR+2,59%6,23 M1,510,00%Công nghệ Sức khỏe
ALNEVNEOVACS
48,76 K EUR0,0125 EUR+1,63%350,8 K0,29−3,06 EUR+100,00%0,00%Công nghệ Sức khỏe
MMLBONBONYF
15,5 EUR0,00%1030,23Công nghệ Sức khỏe