Dược phẩm: Chính (Công nghiệp)

27
Cổ phiếu
509.805B
Giá trị vốn hóa thị trường
494.972K
Khối lượng
+0.08%
Thay đổi
+3.98%
Hiệu suất Tháng
+20.64%
Hiệu suất Năm
+0.94%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ABNXABIONYX PHARMA
2.315 EUR2.89%0.065 EUR
Sức mua mạnh
32.751K75.819K EUR63.998M EUR−0.15 EUR
ADOCADOCIA
2.870 EUR−0.17%−0.005 EUR
Bán
5181.487K EUR23.884M EUR−0.78 EUR
ALCLSCELLECTIS
1.860 EUR−2.92%−0.056 EUR
Bán Mạnh
6.96K12.946K EUR101.385M EUR−2.21 EUR237
ALHYGHYBRIGENICS
0.0614 EUR−4.06%−0.0026 EUR
Bán Mạnh
51.8K3.181K EUR18.354M EUR
ALNEVNEOVACS
0.0004 EUR−20.00%−0.0001 EUR
Bán
19.516M7.806K EUR47.305K EUR
ALNFLNFL BIOSCIENCES S.A.
2.94 EUR3.52%0.10 EUR
Mua
48.378K142.231K EUR
ALONXONXEO
0.3200 EUR5.09%0.0155 EUR
Mua
177.02K56.646K EUR30.028M EUR−0.13 EUR24
ALOPMONCODESIGN PRECISION MEDICINE
1.1398 EUR0.00%0.0000 EUR
Bán
101115 EUR1.1K EUR23
ALPHEPHERECYDES PHARMA S.A.
2.470 EUR0.82%0.020 EUR
Bán
2.097K5.18K EUR19.53M EUR−0.48 EUR27
ALQGCQUANTUM GENOMICS
0.1090 EUR−0.91%−0.0010 EUR
Bán
115.189K12.556K EUR4.1M EUR7
ALSENSENSORION
0.3500 EUR2.94%0.0100 EUR
Bán
56.615K19.815K EUR26.397M EUR−0.29 EUR
ALTHXTHERANEXUS
1.550 EUR−1.02%−0.016 EUR
Bán Mạnh
1.9K2.945K EUR6.524M EUR
COXNICOX
0.618 EUR4.22%0.025 EUR
Bán
61.698K38.129K EUR29.368M EUR−0.61 EUR
DBVDBV TECHNOLOGIES
3.150 EUR−0.57%−0.018 EUR
Mua
13.655K43.013K EUR290.827M EUR−1.19 EUR85
ERYPERYTECH PHARMA
0.9385 EUR0.32%0.0030 EUR
Mua
22.262K20.893K EUR28.426M EUR−0.01 EUR49
GNFTGENFIT
3.660 EUR−0.38%−0.014 EUR
Bán
6.717K24.584K EUR180.022M EUR
IPHINNATE PHARMA
2.670 EUR−0.45%−0.012 EUR
Bán
8.957K23.915K EUR211.069M EUR−0.73 EUR
IPNIPSEN
102.8 EUR−0.19%−0.2 EUR
Bán
1.668K171.47K EUR8.52B EUR13.197.87 EUR
MAATMAAT PHARMA
10.50 EUR5.00%0.50 EUR
Sức mua mạnh
1.061K11.141K EUR111.785M EUR−1.25 EUR
MEDCLMEDINCELL S.A.
9.06 EUR0.11%0.01 EUR
Sức mua mạnh
7.367K66.745K EUR226.068M EUR−1.07 EUR
MRKMERCK AND CO INC
97.5 EUR0.93%0.9 EUR
Bán
21220.67K EUR244.247B EUR18.445.38 EUR69K
OSEOSE IMMUNOTHERAPEUTICS
4.980 EUR−0.90%−0.045 EUR
Bán
8074.019K EUR93.217M EUR−0.40 EUR61
POXELPOXEL
0.701 EUR0.14%0.001 EUR
Bán
5.032K3.527K EUR22.138M EUR−1.06 EUR
SANSANOFI
100.02 EUR0.59%0.59 EUR
Mua
198.99K19.903M EUR126.511B EUR15.176.69 EUR91.573K
SANNVSANOFI NV23
97.00 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
646.208K EUR126.511B EUR
SIGHTGENSIGHT BIOLOGICS
2.198 EUR1.10%0.024 EUR
Bán
17.294K38.012K EUR96.58M EUR
VETOVETOQUINOL
88.0 EUR0.69%0.6 EUR
Mua
2.694K237.072K EUR1B EUR2.521K