Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
5.122B
Giá trị vốn hóa thị trường
89.949K
Khối lượng
−0.48%
Thay đổi
+1.84%
Hiệu suất Tháng
+56.89%
Hiệu suất Năm
+32.67%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SCRSCOR SE
28.84 EUR−0.31%227.519K0.735.122B EUR4.84%Tài chính
Mua