Sản phẩm Giải trí (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
1.407B
Giá trị vốn hóa thị trường
176.933K
Khối lượng
+1.50%
Thay đổi
−3.50%
Hiệu suất Tháng
−20.14%
Hiệu suất Năm
−21.83%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABEOABEO
16.05 EUR+0.31%1620.19120.612M EUR2.06%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ALCYBCYBERGUN
0.0525 EUR−17.45%2.306M1.072.975M EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
ALFPCFOUNTAINE PAJOT
104.5 EUR+2.45%1.885K1.11174.193M EUR1.94%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ALPDXPISCINES DESJOYAUX
13.00 EUR+4.00%1.638K0.14116.73M EUR7.69%Khách hàng Lâu năm
BENBENETEAU
10.96 EUR+1.67%268.741K2.59892.67M EUR5.362.04 EUR+329.25%3.83%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
GUIGUILLEMOT
6.91 EUR−1.57%1.45K0.34104.07M EUR−0.05 EUR−102.83%3.62%Khách hàng Lâu năm
Mua
MLVERVERNEY CARRON
7.00 EUR−15.66%2091.113.803M EUR0.00%Khách hàng Lâu năm